Dobrodošli na spletnem portalu Društva za regulacijo konoplje


Društvo je ustanovljeno z namenom širiti, razvijati in kakovostno bogatiti raven znanja uporabe konoplje v medicinske namene, regulacije zakonodaje s področja konoplje.

Cilji društva so:

- aktivno zavzemanje za uporabo konoplje in njenih produktov v medicinske   namene,

- obveščanje javnosti,

- zavzemanje za omogočanje osebne uporabe konoplje v medicinske namene,

- izobraževanje članov o zdravilnih učinkih medicinske konoplje,

- raziskovanje učinkov konoplje, načinov zdravljenja s konopljo in družbeno‒   kulturnih učinkov konoplje glede na Zakon o proizvodnji in prometu s   prepovedanimi drogami 9 čl.,

- svetovanje in informiranje s področja medicinske uporabe konoplje,

- promocija strpne politike do drog,

- posredovanje informacij dostopa do ustreznih zdravstvenih storitev,

- pravno svetujemo glede težav z zakonodajalcem.

Img

Img

To dosegamo tako, da:

- promoviramo zdrav in kakovosten način življenja;

- širšo javnost seznanjamo s problematiko;

- sodelujemo z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno   ukvarjajo s tem področjem;

- si prizadevamo za visoko strokovno raven delovanja društva;

- izobražujemo svoje člane in strokovne delavce;

- upoštevamo etična načela zdravstvenega in socialnega dela;

- organiziramo izobraževanja za člane, zdravstvene in socialne delavce ter druge   strokovnjake;

- oblikujemo, ažuriramo in vzdržujemo spletno stran društva;

- člane in drugo zainteresirano javnost obveščamo preko spletne strani in na druge   načine;

- skrbimo za informacije o gojenju in preskrbi članov po društvenem statutu in   glede na Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 9. čl.;

- organiziramo zdravstvene in druge oblike svetovanja, vzpostavljamo stik z   zdravstvenimi ustanovami ter s strokovnjaki s področja zdravstva;

- podpiramo člane pri zagotavljanju ustreznih zdravstvenih storitev;

- spremljamo in vrednotimo učinke uporabe konoplje v medicinske namene;

- uporabnikom medicinske konoplje pomagamo pri izboljšanju kvalitete življenja,   vključevanju v družbo in za njihovo destigmatizacijo;

- sodelujemo pri izvajanju programov;

- pridobivamo sredstva za izvajanje dejavnosti društva prek članarine, donacij,   prijavljanja na razpise in na druge načine;

- javnost in stroko seznanjamo z novostmi pri delu društva;

- izvajamo svetovanje svojcem oseb, ki konopljo uporabljajo v medicinske   namene;

- izdajamo literaturo.